Drie online bijeenkomsten (60 min) en drie zelf te plannen intervisie bijeenkomsten.