Hoe ga je als lokaal bestuur de polarisatie rond migratie tegen? En hoe laat je zien dat je toch alle bezorgdheden serieus neemt? Je leest het in de inspiratiegids voor lokale besturen van Caritas International, Avansa regio Antwerpen en Other Talk.

De Inspiratiegids voor lokale besturen vloeit voort uit een uitwisseling met lokale besturen en burgers in 2023. Het eerste deel van de gids helpt lezers om zicht te krijgen op de onderwerpen die leven bij inwoners en het identificeren van mogelijke gesprekspartners in ‘het beweegbare midden’. Het geeft verder inzicht in de frames die spelen en de waarden waarmee je als gemeente verbinding kunt leggen met bewoners.

Het tweede deel zet een stap naar de praktijk. Het biedt handvatten voor het ontwikkelen van een overkoepelende visie, het overbrengen van deze visie naar burgers en het organiseren of stimuleren van ontmoetingsactiviteiten. De gids eindigt met do’s en dont’s, zoals ‘laat je niet misleiden door extreme meningen die het hardste klinken’, ‘verleg de focus van integratie naar samenleven’ en ‘zet in op initiatieven die een voordeel opleveren voor alle inwoners, niet alleen voor nieuwkomers’.

De gids ‘Verbindend communiceren met inwoners van je gemeente’ is hier te downloaden.