"Hoe versterken we in deze gepolariseerde tijd het draagvlak voor migratie in Nederland?" Deze vraag houdt ons, initiatiefnemers van OnMigration, al een aantal jaren bezig. En om eerlijk te zijn, het recept of gouden ingrediënt hebben we nog niet gevonden. En misschien bestaan die ook niet.

Wel kwamen we veel mensen tegen die worstelen met dezelfde vraag en die allemaal hun eigen inzichten hebben gevonden. Ook zagen we dat er veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan is naar draagvlak: wat het is, hoe groot het is, waardoor brokkelt het af en hoe kun je het versterken.

De vraag naar het draagvlak voor migratie in Nederland is nog altijd actueel. De reactie op de brand in Moria en de winst van anti-immigratiepartijen tijdens de recente Tweede Kamer Verkiezingen, maken duidelijk dat migranten en vluchtelingen in een kwetsbare positie niet met open armen opgevangen worden. Ontwikkelingen die ons nu eens wanhopig, dan weer strijdlustig maken.

Daarom gaan we aan de slag. Ons viel op dat er nog geen plek is waar de praktische ervaringen en inzichten van maatschappelijke organisaties en de kennis van wetenschappers en onderzoekers bij elkaar komen en elkaar versterken. We willen onderzoeken of we door kennis te bundelen en samen op te trekken meer impact kunnen maken.

Daarom hebben we OnMigration opgezet. Een zoektocht naar meer draagvlak voor migratie in Nederland. Een plek waar we de ervaringen die we al denkend, lezend, onderzoekend en werkend opdoen met elkaar delen. Samen op zoek naar (misschien wel kleine) antwoorden die de weg versnellen naar een betere positie van migranten en vluchtelingen in Nederland

Met die motivatie zijn we deze zoektocht gestart. We hopen dat je meezoekt. Want willen we antwoorden vinden op zo’n groot vraagstuk, dan zullen we dat samen moeten doen.

 

otto-kamsteeg

Otto Kamsteeg

Begin 2016 raakte ik intensief betrokken bij de zoektocht naar draagvlak voor een humaan migratiebeleid in Nederland. Het debat over vluchtelingen was toen heftig gepolariseerd. Vanwege mijn marketing- en projectmanagementachtergrond werd ik door een aantal organisaties benaderd om een coalitie op te zetten die zich zou richten op het ‘stille midden’ in dit debat.
In 2016 en 2017 mocht ik leiding geven aan deze coalitie, Stay Human. Het was een uiterst leerzame periode. We bouwden een brede coalitie van meer dan 50 organisaties, lanceerden een campagne, deden onderzoek en ontwikkelden depolarisatie-trainingen. In 2017 droeg ik het projectleiderschap over aan Jorrit Hoekstra.

De vraagstukken lieten me echter niet los. Ik trok ruim twee jaar intensief op met Bart Brandsma en trainde zijn Denkkader Polarisatie aan (communicatie)professionals bij landelijke en lokale overheden, in het onderwijs en bij de politie.
In 2020 richtte ik samen met Mariken Gaanderse OnPurpose op. Met een netwerk van professionals ondersteunen we nonprofits, fondsen en bedrijven om beleid en publieke narratieven rond migratie te beïnvloeden. Vanuit On Purpose zetten we met OnMigration de zoektocht voort die voor mij begin 2016 begon, naar meer draagvlak voor een humaan migratiebeleid in Nederland. 

Mariken

Mariken Gaanderse

Ik ben een sociaal ondernemer die graag strategieën en ervaringen ontwikkelt, co-creëert en faciliteert om innovatieve, effectieve en duurzame oplossingen voor sociale verandering te creëren. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring bij humanitaire hulporganisaties en internationale ontwikkelingsorganisaties en heb over de hele wereld gewerkt.
Ik ontwikkel graag programma’s en ervaringen die mensen stimuleren om open te staan ​​voor nieuwe werelden, perspectieven en innovatieve manieren van werken. Ik hou ervan om de juiste randvoorwaarden te creëren die zorgen voor positieve transformaties binnen, buiten en tussen organisaties.

Samen met Otto heb ik me ingezet voor Stay Human en nauw samengewerkt met polarisatiedeskundige Bart Brandsma. Ik trainde tientallen organisaties in het omgaan met polarisatie en begeleidde Artsen zonder Grenzen internationaal in een innovatietraject op het gebied van diversity, equity en inclusion
In 2020 heb ik met Otto Kamsteeg On Purpose opgezet, een van de initiatiefnemers van On Migration. Daarnaast blijf ik strategietrajecten begeleiden voor internationale organisaties, ben ik manager van het Resilience Lab van de TUDelft en directeur van een cleantech accelerator. Boven alles hou ik er van om werelden met verbinden om samen meer impact te hebben.

Fatima

Fatima Dahouch

Ik ben initiatiefrijk, verbindend en betrokken in alles wat ik doe.

Na mijn carrière als communicatieadviseur heb ik leiding mogen geven in het onderwijs. Op multiculturele scholen in het VO als ook in het MBO. Hierin heb ik verschillende teams begeleid en ondersteund. Onder andere bij het omgaan met diversiteit op de werkvloer en in het klaslokaal.

Sinds 2019 coach ik individuen, teams en organisaties en help hen om antwoorden te vinden, onder andere op migratie- en diversiteitsvraagstukken. Met mijn oprechte nieuwsgierigheid verdiep ik me in organisaties en individuen. In gesprek gaan we op zoek naar oplossingen die kloppen maar die ook goed voelen en verankerd zijn op waardenniveau.

Voor OnMigration produceer ik een serie columns. Daarbij zet ik zowel mijn communicatieachtergrond in als ook mijn ervaring met diversiteitsvraagstukken en als coach. Hierbij wandel ik (virtueel) met de columnisten mee, observeer en luister ik naar wat ze nodig hebben, ik stel vragen die zorgen voor diepgang en vertaal ik hun antwoorden naar concrete inzichten en tips voor de deelnemers van de zoektocht van OnMigration.

fotojorrit

Jorrit Hoekstra

In 2016 raakte ik als onderzoeker betrokken bij Stay Human, een netwerk van organisaties die zich inzetten voor het vergroten van de opvang en integratie van vluchtelingen en migranten in Nederland. In 2017 volgde ik Otto Kamsteeg op als coördinator van dit netwerk.

Bij Stay Human onderhield ik het contact met de leden en organiseerde ik events over thema’s als draagvlak, polarisatie en framing. Ook was ik verantwoordelijk voor onderzoeken naar draagvlak- en communicatievraagstukken, die we uitvoerden met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht.

Begin 2020 ontwikkelde ik met Otto Kamsteeg en Mariken Gaanderse OnMigration: een zoektocht en kennisplatform om organisaties te (blijven) ondersteunen met kennis en ervaringen over het verstevigen van draagvlak voor migratie. Ik richt me vooral op de Kenniskamer, een platform dat relevante kennis toegankelijk maakt en onderzoek uitvoert voor organisaties die zich inzetten voor het versterken van draagvlak voor vluchtelingen en migranten.  
Naast mijn rol bij OnMigration ben ik als zelfstandig communicatieadviseur en -onderzoeker actief onder de naam EmpathyLAB. Ook ben ik partner van AlliantiePartners, een bureau dat organisaties helpt bij het professionaliseren van samenwerking.

Mirjam Vossen

Mirjam Vossen

Nieuwsgierigheid naar de impact van mediabeeldvorming is de rode draad in mijn werk. Als journalist schrijf ik over maatschappelijke onderwerpen als armoede, migratie en de invloed van technologie. Als onderzoeker ben ik geboeid door de vraag hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden. Dat zette me aan tot een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede, waar ik in 2018 op promoveerde.

Ik help organisaties om grip te krijgen op mediabeeldvorming en hun eigen rol daarin. Dat doe ik op basis van inzichten uit mijn onderzoek: vermijd ‘slachtofferframing’ en vertel een constructief, hoopvol en oplossingsgericht verhaal. Deze principes van constructief communiceren breng ik in praktijk bij World in Progress, een organisatie die aandacht vraagt voor vooruitgang in de wereld.

Afgelopen jaren nam deel aan diverse bijeenkomsten van Stay Human. Met onderzoeker Baldwin van Gorp presenteerde ik in Den Haag een praktische vertaling van zijn onderzoek naar de framing van de multiculturele samenleving. Sinds 2020 ben ik betrokken bij OnMigration, waar ik met onderzoek en advies zal bijdragen aan de Kenniskamer. In mijn vrije tijd ben ik taalmaatje van een Eritrese statushouder. 

foto bio Anna

Anna Zuidema

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volg ik een master Theologie, met specialisatie vrede, trauma en religie. Deze studie volgt op mijn bachelor Taal- en cultuurstudies, met een hoofdrichting in Internationale Betrekking in Historisch Perspectief en een specialisatie in Conflict, Geweld en Veiligheid. Na deze bachelor wilde ik mij graag inzetten om mensen bij elkaar te brengen. Ik koos er daarom voor om mij te specialiseren in vredesopbouw, in de hoop meer bezig te kunnen zijn met factoren die mensen verbinden in plaats van factoren die mensen uit elkaar drijven. Proberen elkaar te begrijpen en verschillen respecteren is hierbij essentieel in mijn ogen.

Momenteel zit ik in de afrondende fase van mijn master en doe ik hiervoor onderzoek naar antisemitisme en racisme, daarnaast hou ik mij bezig met artikelen schrijven voor de kenniskamer van OnMigration.