Migratie is onderwerp van een levendig politiek en maatschappelijk debat. Het roept soms heftige en emotionele reacties op en de verdeeldheid in de samenleving lijkt groot. In deze dynamiek zoeken overheden en maatschappelijke organisaties hun weg. Hoe behouden of vergroten ze het draagvlak rond een thema dat gekenmerkt lijkt te worden door oplaaiende discussies en polarisatie? Welke kennis is er en hoe zetten ze deze het beste in?

OnMigration is er voor individuen, overheden en maatschappelijke organisaties die zoeken naar draagvlak voor migratie. We organiseren online- en offline bijeenkomsten en trainingen voor professionals en teams. We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties en overheden bij vraagstukken rondom draagvlak, polarisatie, communicatie en samenwerken. Onze Kenniskamer is gevuld met onderzoeken rond deze thema’s en op onze website publiceren we gastcolumns en blogs.

Lees verder wat OnMigration voor jou kan betekenen:

OnMigration voor professionals

OnMigration voor organisaties