Heb je een vraag over OnMigration? Check of het antwoord hiertussen staat.

Wat is OnMigration?
OnMigration is een interactieve zoektocht naar antwoorden op de vraag: “Hoe vergroten we in deze gepolariseerde tijd het draagvlak voor migratie in Nederland?“ Het is een ontmoetingsplek voor mensen die werken aan meer draagvlak voor migratie in Nederland. De zoektocht kent verschillende onderdelen die elkaar versterken. Denk aan online sessies, een slack-groep waar professionals inspiratie kunnen halen en brengen, intervisiebijeenkomsten, zelfscan en een Kenniskamer met onderzoeken naar draagvlakversterking, polarisatie, framing, effectmeting en nog veel meer. De antwoorden die we samen vinden, bundelen we in een praktische toolkit. Deze helpt ons als beleidsmakers, campagne-, communicatie- en advocacy-specialisten  om ons werk nog effectiever te doen. Op woensdagmiddag 13 april publiceren we de resultaten van 2021 in een eerste versie van de toolkit. Eind 2022/begin 2023 zullen we toolkit updaten met de opbrengsten uit 2022.

Wat levert deelname mij op?
Zoals zo vaak… hoe meer je in de zoektocht investeert, hoe meer je eruit haalt. Onze ambitie is dat we beter worden in ons werk door van elkaar te leren, of je nu beleidsmaker, communicatie- of campagnestrateeg bent. Je vergroot je kennis en leert van ervaringen van anderen. Je maakt deel uit van een superinteressant netwerk van specialisten, die met dezelfde of vergelijkbare maatschappelijke vraagstukken bezig zijn. Hier kunnen allerlei nog niet te voorspellen samenwerkingen uit voortkomen. Ten slotte ontvang je een toolkit die voor jou en andere geïnteresseerden beschikbaar blijft. 

Is deelname leuk?
Ja! Want hoe leuk is het in om in deze tijd weer nieuwe mensen te ontmoeten? Mensen die zich bezighouden met vergelijkbare vraagstukken als jij, zowel binnen als buiten jouw sector. Om geïnspireerd te worden door interessantste denkers en te leren van de ervaringen van collega’s. Wij denken dat dat een mooier perspectief is dan wanneer je alles in je eentje en al googelend moet uitzoeken.

Hoe kan ik deelnemen?
Dat kan eenvoudig door je hier in te schrijven. We vragen je je naam en e-mail adres. Na inschrijving kun je je via onze agenda aanmelden voor onze bijeenkomsten. Ook ontvang je dan voortaan onze nieuwsbrief met nieuwe onderzoeken in onze Kenniskamer en andere publicaties.

Wie kunnen er meedoen?
De zoektocht is bestemd voor alle professionals (betaald of vrijwillig) die zich bezighouden met het creëren en vergroten van het draagvlak voor belangrijke maatschappelijke thema’s. Dat kan bijvoorbeeld zijn als campagne-specialist bij een NGO of als communicatiemedewerker bij een vakbond. De zoektocht zal zich focussen op het vergroten van draagvlak voor migratie, maar veel van wat er aan de orde komt is ook relevant voor andere maatschappelijke vraagstukken. Dus ook als je niet met het onderwerp migratie bezig bent, maar bijvoorbeeld wel met klimaatmaatregelen, is dit een interessante zoektocht en ben je welkom.

Hoe vliegen jullie deze zoektocht aan?
In 2021 doorliepen we samen een tocht langs drie oriëntatiepunten: ‘ik’, ‘de ander’ en ‘beweging’. Rond deze drie thema’s zochten we samen naar ervaringen, sprekers, modellen die ons kunnen helpen om ons werk nog beter te doen. In ons archief van 2021 lees je alle publicaties uit 2021 terug en kun je ook de online sessies terugkijken die we dat jaar organiseerden. Een belangrijk onderdeel van onze zoektocht is onze alsmaar groeiende Kenniskamer met tientallen nationale en internationale onderzoeken naar draagvlak voor migratie. Ook in 2022 zoeken we door. We organiseren weer bijeenkomsten en blijven relevante publicaties samenvatten. We starten bovendien een nieuwe podcastserie en ontwikkelen leertrajecten voor deelnemende organisaties.

Wat wordt er bij deelname van mij verwacht en hoeveel tijd gaat het me kosten?
Hoe je jouw deelname invult kun je zelf bepalen. We houden je via een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte van publicaties en bijeenkomsten, waarna je kunt kiezen wat je leest, kijkt en waaraan je deelneemt. Je kunt dus net zoveel tijd in deze zoektocht stoppen als je zelf wilt. Denk bijvoorbeeld aan het opvolgen van tips die we met elkaar verzamelen, het lezen van boeken en het kijken van docu’s. 

Wat bedoelen jullie met de toolkit die we gaan ontwikkelen?
Bij een ‘zoektocht’ hoort natuurlijk ook dat we iets ‘vinden’. En de dingen die we vinden willen we blijvend beschikbaar maken voor andere professionals. We maakten een gebruiksvriendelijke toolkit, die professionals kunnen inzetten bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun strategieën. In deze toolkit zijn relevante modellen, onderzoeken, rapporten, filmpjes, denkers en doeners te vinden. Enkele thema’s die aan de orde komen zijn polarisatie, het werken met morele drijfveren en het inzetten van frames om nieuwe doelgroepen te bereiken. Later zal er een update volgen met inzichten uit 2022. De toolkit is hier te downloaden.

Waarom een zoektocht over migratie en niet over bijvoorbeeld inclusiviteit?
Sinds 2015 is er wereldwijd veel over draagvlak voor migratie nagedacht. Er zijn narratieven ontwikkeld en getest, coalities gebouwd en evaluaties geschreven. Dit alles vormt het startpunt van onze zoektocht. Wat valt er te leren van de (internationale) ervaringen van de afgelopen jaren? Die ervaringen helpen ons ook bij andere thema’s zoals inclusie, klimaat en democratie.  

Wat doet OnMigration niet….
Deze zoektocht is geen poging om te komen tot een gezamenlijke campagne. Wel willen we van elkaar leren, ervaringen delen en zo beter toegerust zijn om ons werk voort te zetten. Mochten hier gelegenheidscoalities uit voortkomen, dan is dat natuurlijk prachtig. Maar dat is aan de deelnemers. 

Wat kost deelname?
Deelname kost, behalve jouw tijd en betrokkenheid, helemaal niets. Gedurende de zoektocht heb je vrije toegang tot alle content die we verzamelen. Ook het resultaat van de zoektocht – de toolkit – is voor deelnemers vrij beschikbaar. Na de looptijd van de zoektocht zal de inhoud en de toolkit nog een periode vrij ter beschikking staan van de deelnemers. 

Wie zit erachter OnMigration en deze zoektocht?
OnMigration is een initiatief van Mariken Gaanderse, Jorrit Hoekstra en Otto Kamsteeg. We werkten in 2016 en 2017 intensief samen bij Stay Human, dat het toen hoog oplopende gesprek over migratie probeerde te normaliseren. De zoektocht naar hoe we meer draagvlak voor migratie kunnen creëren, heeft ons sindsdien niet meer losgelaten. Met een groeiende groep mensen hebben we OnMigration opgezet, om samen ervaringen te oogsten van wat er de afgelopen jaren is geprobeerd gelukt, om vervolgens samen nieuwe wegen te verkennen. Lees hier meer over onze motivatie.