Eén van de meest opvallende zaken aan de uitkomst van de raadpleging in Eindhoven is de grote eensgezindheid onder de deelnemers: mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden en uit verschillende wijken kozen dezelfde prioriteiten. Ook opmerkelijk is de eensgezindheid tussen inwoners met een overwegend negatieve of overwegend positieve houding tegenover vluchtelingen: beide groepen zijn het eens over wat het meest belangrijk is rond het samenleven met vluchtelingen in de stad. Vanuit verschillende motivaties komen deelnemers aan de raadpleging tot dezelfde prioriteiten. Een dergelijke brede basis is uitzonderlijk. Het wijst erop dat er geen polarisatie is op de vraag hoe Eindhovenaren en vluchtelingen moeten samenleven vanaf dag één. 

Wat kunnen we leren over deze uitkomsten en over de totstandkoming van de raadpleging? In een webinar delen OnMigration, de gemeente Eindhoven en Populytics hun ervaringen en inzichten en gaan we met elkaar in gesprek welke kansen deze uitkomsten bieden.

Lees hier meer over de raadpleging.