Defence for Children publiceerde een online termenchecker migratie. Het is een lijst met woorden die vaak worden gebruikt in het gesprek over migratie. Rode, oranje en groene labels maken duidelijk of een woord ongewenst, minder gewenst of neutraal is. Met deze lijst wil Defence for Childeren negatieve framing verminderen en discriminatie en polarisatie van kinderen in migratie aanpakken.

‘Kind van vluchtelingen’
Op de rode lijst staan bijvoorbeeld ‘asielkind’, ‘asielzoekerscentrum’ en ‘alleenstaande minderjarige vreemdeling/amv’. Via een uitklapschermpje volgt een toelichting en een alternatief. In plaats van ‘asielkind’ of ‘amv’ kun je beter spreken over ‘kind van vluchtelingen’ of ‘kind dat zonder ouders migreert’. En ‘asielzoekerscentrum’ kun je vervangen door ‘opvanglocatie’.

De termenchecker is gebaseerd op gesprekken van Defence for Children met kinderen en jongeren met en zonder verblijfspapieren. Zij vertelden welke woorden ze als kwetsend en stigmatiserend ervaren. Een woord als ‘asielkind’ is op zich een neutrale term, aldus Defence for Children, maar het roept bij veel mensen negatieve associaties op en kinderen voelen dat haarfijn aan.

Levend document

Defence for Children presenteert de gids nadrukkelijk als een levend document. Taal is immers altijd in beweging. De organisatie staat dan ook open voor aanpassingen en aanvullingen. “Waar het ons om gaat”, schrijft Defence for Children op haar website, “is dat woorden gevolgen hebben, zeker in geval van kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kies je woorden daarom bewust.”

Ga hier naar de termenchecker.