Eensgezindheid
Opvallend aan de uitkomst van de raadpleging is de grote eensgezindheid onder Eindhovenaren: mensen met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden en uit verschillende wijken kozen dezelfde prioriteiten. Ook opmerkelijk is de eensgezindheid tussen inwoners met een overwegend negatieve of overwegend positieve houding tegenover vluchtelingen: beide groepen zijn het eens over wat het meest belangrijk is rond het samenleven met vluchtelingen in de stad. Vanuit verschillende motivaties komen deelnemers aan de raadpleging tot dezelfde prioriteiten. Een dergelijke brede basis is uitzonderlijk. Het wijst erop dat er geen polarisatie is op de vraag hoe Eindhovenaren en vluchtelingen moeten samenleven vanaf dag één.

Wat vinden Eindhovenaren dan belangrijk? Dat vluchtelingen zelfstandig zijn, dat zij de Nederlandse taal en cultuur kennen en dat zij werken of een opleiding volgen. En op en rond een opvanglocatie moet de gemeente vooral zorgen voor veiligheid en leefbaarheid voor iedereen in de buurt. Daarnaast vinden Eindhovenaren het belangrijk dat zij mee kunnen denken wat de gemeente moet regelen als er een opvanglocatie in hun buurt wordt geopend.​​

Inwoners adviseren gemeente over beleidskeuzes
De raadpleging is gehouden volgens de methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE).  Deze innovatieve methode is speciaal ontwikkeld om burgers op een laagdrempelige manier advies te laten geven over beleidskeuzes van de overheid. Het is de eerste keer dat dit instrument wordt ingezet voor een raadpleging over vluchtelingen. 

Om de raadpleging toegankelijk te maken voor iedereen is er naast een online- ook een fysieke versie gemaakt. In de vorm van een spel spraken onderzoekers met verschillende doelgroepen, zoals vluchtelingen, inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een praktische opleiding. De uitkomsten van de gesprekken in de fysieke variant waren in grote lijnen gelijk aan de uitkomsten van de online raadpleging. 

Resultaten omzetten in concrete plannen
De uitkomsten van de raadpleging geven de gemeente Eindhoven een goed beeld van welke maatregelen het meeste draagvlak hebben en waarom. De uitkomsten van de raadpleging worden verwerkt in het beleid over Samenleven vanaf dag één. In lijn met de uitkomsten start de gemeente zo snel mogelijk een proef waarin asielzoekers in Eindhoven direct kunnen beginnen met werken of studeren en het leren van de Nederlandse taal. Door beperkingen weg te nemen, kunnen zij direct meedoen. Dit bevordert de integratie en het samenleven. 

Samenvattingen en het gehele rapport zijn hier te vinden: www.eindhoven.nl/samenleven

NB! Op maandag 4 maart van 16.00 tot 17.00 uur organiseert OnMigration een webinar over de raadpleging. Wat kunnen we leren over het proces van de totstandkoming en de uitkomsten van deze raadpleging. Meld je nu aan voor onze Webinar Raadpleging vluchtelingen Eindhoven