Hoe kunnen we ons als ontwikkelings- en noodhulporganisaties beter positioneren in het politieke en maatschappelijke debat over dit onderwerp? Daarover organiseren Partos en OnMigration dit voorjaar een aantal werksessies. Richt jouw organisatie zich op migratie en ontwikkelingssamenwerking? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen. 

We werken samen aan een aantal concrete doelen, zoals het vormgeven van constructieve verhalen, het verkrijgen van tools om deze beter over de bühne te brengen bij journalisten, politici en het publiek, en invloed uitoefenen op het huidige debat via politieke lobby en mediacommunicatie.

Eerste sessie op 14 maart
Het traject gaat van start met twee werksessies in maart en april. De eerste sessie is gepland op donderdag 14 maart. In de zomer volgt een derde sessie tijdens de OnMigration ontmoetingsdag (de datum maken we binnenkort bekend). Tijdens de werksessies zullen we ingaan op het narratief over migratie en ontwikkelingssamenwerking. Vaak wordt gesuggereerd dat ontwikkelingssamenwerking bijdraagt aan het tegenhouden van migratie. Dit narratief wordt echter niet gesteund door wetenschappelijke inzichten. Samen gaan we werken aan een constructief alternatief, uitgewerkt in een Q&A-tool die organisaties kunnen gebruiken in contacten met media en politiek.

Behoeften van deelnemers
De verdere invulling van de werksessies – en een mogelijk vervolg in de loop van 2024 – hangt af van de vragen en behoeften van de deelnemers. Partos wil graag met een groep betrokken organisaties verkennen of we ook meer kunnen optrekken in publiekscommunicatie op dit onderwerp.

Moedoen
Het traject ‘migratie en ontwikkelingssamenwerking’ is een initiatief van Partos, branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Het wordt begeleid door Mirjam Vossen en Mariken Gaanderse van OnMigration. Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact op met Sera Koolmees van Partos, sera@partos.nl. Ook niet-leden van Partos zijn welkom – als hun werkterrein zich bevindt op het snijvlak van migratie en ontwikkelingssamenwerking.