Georganiseerd door Cordaid en samenwerkingspartners, waaronder Partos, Pimp my Village, WO=MEN en Wilde Ganzen

Het politieke en maatschappelijke draagvlak binnen Nederland voor (gedwongen) migratie, internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking staat al enkele jaren onder druk. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Het publieke en politieke debat is de laatste jaren verder gepolariseerd geraakt. Daarnaast worden migranten en vluchtelingen zelf, maar ook ‘het stille midden’, nauwelijks gehoord.

Hoe kunnen noodhulp-, ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor (gedwongen) migratie? Hoe bereik je doelgroepen in ‘het midden’ en welk verhaal spreekt hen aan? Hoe krijgen mensen met een migratieachtergrond een duidelijke stem in het gesprek?

Over deze en andere kwesties gaan we deze middag in gesprek. Met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, met beleidsmakers, politici en journalisten, die allemaal een rol spelen in de wijze waarop over migratie en ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken in ons land. Deze conferentie is het sluitstuk van een reeks workshops waarin een groot aantal stakeholders met elkaar voorstellen hebben gedaan voor een bindend, nieuw narratief over migratie en ontwikkeling.

Zorg dat je erbij bent! Download hier het programma en meld je aan via Eventbrite:

Aanmelden