Hoe kunnen noodhulp-, ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor (gedwongen) migratie? Over deze vraag organiseren Cordaid en vijf samenwerkingspartners een expertmiddag in Museum Beeld en Geluid in Den Haag. Ook OnMigration is erbij.

We gaan deze middag in gesprek met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, beleidsmakers, politici en journalisten, die allemaal een rol spelen in de wijze waarop over migratie en ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken in ons land.

Deze conferentie is het sluitstuk van een reeks workshops waarin een groot aantal stakeholders met elkaar voorstellen hebben gedaan voor een bindend, nieuw narratief over migratie en ontwikkeling.  

Zet deze datum alvast in je agenda, en meld je (via Eventbrite) aan:

Aanmelden