In 2022 organiseerde Cordaid een zoektocht naar een nieuw narratief over migratie en ontwikkelingssamenwerking. Centraal stond de vraag hoe je doelgroepen in ‘het midden’ beter kunt bereiken en welk narratief hen aanspreekt. Tot ‘het midden’ behoren mensen die geen uitgesproken standpunt vóór of tégen migratie en ontwikkelingssamenwerking innemen. De zoektocht leidde tot twee lezenswaardige publicaties voor ngo’s, beleidsmakers en journalisten.

De eerste publicatie, Naar een positief verhaal over migratie en ontwikkeling, vat de belangrijkste inzichten uit de zoektocht samen. De rode draad daarvan werd gevormd door een serie workshops met wisselende deelnemers van circa 20 ontwikkelings- en diaspora-organisaties. Zij wisselden ervaringen uit en werkten samen aan de voorbereiding van een onderzoek onder ‘het stille midden’. De publicatie belicht de highlights uit dit onderzoek en de daaropvolgende gesprekken met journalisten, migrantenorganisaties en politieke insiders. Het eindigt met inzichten en praktische aanbevelingen voor al deze doelgroepen.

De tweede publicatie, Narratieven voor het ‘stille midden’: een onderzoek, gaat uitgebreid in op het onderzoek onder ‘het stille midden’, uitgevoerd door onderzoeksbureau Meute. 447 mensen uit die behoorden tot deze middengroep lazen zes korte teksten over migratie en ontwikkeling. Bij elke tekst gaven ze aan welk gevoel dit hen gaf en hoe belangrijk ze het vonden. Daarnaast reageerden ze open op vier afbeeldingen.

Narratieven rond ‘meedoen’ en ‘bijdragen’ doen het goed
De deelnemers reageerden het meest positief op verhalen en beelden die laten zien dat migratie onze samenleving iets brengt: mensen met een migratieachtergrond doen mee, ze participeren, ze integreren en ze dragen bij in het belang van ons allemaal. Dit was ook zichtbaar in de reacties op afbeeldingen: deelnemers reageerden het meest positief op afbeeldingen waarin mensen integreren, aan het werk zijn of samen plezier maken.

Een belangrijke bevinding is verder dat ‘het midden’ in het hele politieke spectrum zit. We vinden hen  alleen bij middenpartijen als het CDA en de VVD, maar ook onder aanhangers van de PVV en GroenLinks.

De publicaties zijn via deze webpagina te downloaden.

Foto: Frank van Lierde/Cordaid