Nederland krijgt naar verwachting een regering die vol gaat inzetten op het tegenhouden van vluchtelingen en het verminderen van migratie. Wat betekent dit voor ons werk? Waar liggen onze mogelijkheden om het gesprek over migratie te beïnvloeden en het draagvlak voor vluchtelingenopvang te vergroten?

Rond die vragen organiseren we op dinsdag 16 januari om 12 uur een online meetup. Dat doen we met Ron van Wonderen, onderzoeker aan het Verwey Jonker Instituut en met Merlijn Stoffels, teamleider marketingcommunicatie bij VluchtelingenWerk Nederland. En natuurlijk met elkaar.

Socioloog Ron van Wonderen doet onderzoek naar maatschappelijke spanningen en het samenleven van bevolkingsgroepen. Hij plaatst het oplevende anti-migratie-sentiment in een breder perspectief. Merlijn Stoffels neemt ons mee naar de recente campagne Feiten of fabels, een initiatief van VluchtelingenWerk en acht andere maatschappelijke organisaties. Tijdens de verkiezingsdebatten reageerden zij life op onwaarheden die door politici werden geuit.

We gaan in gesprek met hen en met elkaar. We nodigen je uit om te delen welke ideeën en initiatieven er in jouw organisatie leven. Het doel is om elkaar te verrijken met nieuwe inzichten en inspiratie.

Voor wie?
De bijeenkomst is interessant voor communicatie- en beleidsmedewerkers van overheden en maatschappelijke organisaties. Maar iedereen die zich betrokken voelt bij vluchtelingen en migranten is van harte welkom.

Aanmelden kan via deze pagina.