De steun voor het toelaten van vluchtelingen in Europa is tussen 2016 en 2022 nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit een survey van het Immigration Policy Lab (IPL) in 15 Europese landen. Sterker nog: in de meeste landen steeg de acceptatie van vluchtelingen zelfs licht. De resultaten zijn bijzonder interessant in het licht van de verkiezingsoverwinning van de PVV.

Het IPL vergeleek het sentiment rond asielzoekers in 2016 – middenin de Syrië-crisis – met dat in 2022 – middenin de Oekraïne-crisis. Onmiddellijk valt op dat de houding tegenover Oekraïense vluchtelingen positiever was dan die tegenover Syrische vluchtelingen. Maar die warmere gevoelens tegenover Oekraïeners ging niet ten koste van de steun voor andere vluchtelingen: deze bleef gelijk en steeg in de meeste landen zelfs licht. Dat gold ook voor asielzoekers uit moslimlanden.

De grotere sympathie voor Oekraïense vluchtelingen heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met hun kenmerken: zij waren vaker dan Syrische vluchtelingen vrouw, kind en christen. Europeanen, zo concluderen de onderzoekers, hebben tamelijk vaste voorkeuren voor – en vooroordelen over – verschillende typen asielzoekers. Een christelijke leraar of arts die ontsnapt aan een oorlog kan bijvoorbeeld op beduidend meer sympathie rekenen dan een islamitische werkloze die economische kansen zoekt.

Ook rechts werd positiever
De stabiele en licht toegenomen steun voor de opname van vluchtelingen zou een toenemende polarisatie kunnen maskeren – iets dat niet ondenkbaar is gezien de opkomst van het populisme in heel Europa. Maar dat blijkt niet het geval: zowel onder conservatieve als liberale respondenten vond het onderzoek in 2022 meer steun voor de opvang van asielzoekers – ook in Nederland.

Kortom, de publieke houding ten aanzien van asielzoekers is wellicht minder kneedbaar dan eerder werd gedacht. Die conclusie is interessant in het licht van de recente verkiezingen – waarin de PVV met een anti-migratie-campagne de grootste partij werd. De peiling van IPL vond weliswaar een jaar geleden plaats, maar de houding van het Nederlandse publiek over migratie is mogelijk stabieler gebleven dan we denken.

Lees meer via https://immigrationlab.org/project/european-support-asylum-seekers-proves-surprisingly-durable/