Benoem een minister van Migratie en Samenleven. En zorg dat burgers meer kunnen meebeslissen over migratiebeleid. Dat zijn twee aanbevelingen die de Adviesraad Migratie doet in ‘Naar een toekomstgericht migratiebeleid’. In deze notitie geeft de Raad aanbevelingen aan de makers van de partijprogramma’s voor de verkiezingen in november.

De 14-pagina’s tellende notitie is toegankelijk geschreven en ingedeeld in hoofdstukken over arbeidsmigratie, asielmigratie en samenleven. Rond een aantal van de aanbevelingen woedt momenteel een stevig politiek debat. Zo pleit de Adviesraad voor een goed uitvoerbare spreidingswet, waarbij gemeenten een taakstelling krijgen om naar rato asielzoekers op te vangen. Naar verwachting wordt nog voor de verkiezingen over deze wet gestemd. Een ander advies is om asielzoekers toe te staan om in Nederland te werken. Voor Oekraïeners heeft dat uitgepakt – maar het is een onderwerp dat de partijen verdeeld.

Minister voor Migratie
Wat de Adviesraad betreft zou er één minister voor Migratie en Samenleven moeten komen. Deze persoon zou een toekomstgericht en samenhangend migratiebeleid moeten vormgeven, dat een eind maakt aan het huidige continue gevoel van crisis rond migratie. Belangrijk daarbij, aldus de Raad, is dat burgers meer kunnen meebeslissen over migratiebeleid, bijvoorbeeld via burgerberaden. Migratie gaat immers ook om hun belangen.

In het slothoofdstuk zet de Adviesraad de cijfers over migratie nog eens op een rij.  En die laten zien dat asielmigratie sterk flucteert, maar gemiddeld slechts 12 procent van de totale migratie naar Nederland uitmaakt. Veruit de meeste migranten komen uit de Europese Unie. Bovendien is asielmigratie van alle migratievormen het minst te sturen – wat sommige politieke partijen ook suggereren.

De notitie Naar een toekomstgericht migratiebeleid is hier te downloaden.