Een ruime meerderheid van de Nederlanders is positief over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (66%). Dat blijkt uit een representatieve peiling van Motivaction onder 1.024 Nederlanders van 18 tot 80 jaar. Een ruime minderheid denkt dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij (44%) en 58% ziet en als dapper.

Aan de peiling deden 1.024 Nederlanders mee. De helft van hen kreeg vragen voorgelegd over Oekraïense vluchtelingen, de andere helft over Syrische vluchtelingen. Daaruit blijkt dat Nederlanders een veel positiever beeld hebben van Oekraïense dan van Syrische vluchtelingen, terwijl het in beide gevallen gaat om burgerslachtoffers van een oorlog.

Slechts één op de drie Nederlanders staat positief tegenover de opvang van vluchtelingen uit Syrië (32%). Nederlanders denken vaker dat Oekraïners bescherming verdienen (78%) dan Syriërs (52%). Ook zeggen Nederlanders veel vaker dat ze geen enkele begrip hebben voor negatieve uitlating op sociale media over Oekraïense (70%) dan over Syrische vluchtelingen (45%).

‘Anders dan wij’
Een mogelijke verklaring voor dit verschil in draagvlak is dat Nederlanders bij Syriërs sterker dan bij Oekraïners het gevoel hebben dat zij anders zijn dan zijzelf (62% vs 32%). Ook geven Nederlanders bij Syriërs vaker dan bij Oekraïners aan dat deze woningen en banen innemen die voor Nederlanders bestemd zijn, slecht zijn voor de economie, of een bedreiging vormen vanwege hun religie.

Op dinsdag 8 maart organiseerde OnMigration een online meetup over het Motivaction-onderzoek. Je kunt hier de bijdragen van André Kamphuis, senior research consultant bij Motivacation, en Mirjam Vossen, mediawetenschapper en betrokken bij OnMigration, terugkijken. De opname duurt 24 minuten.