Best lezer,

Mijn naam is Wieke Berger, ik studeer Conflictstudies (master Conflict, Territories and Identities) aan de Radboud Universiteit en doe een onderzoeksstage bij OnMigration. Mijn onderzoek richt zich op het wetsvoorstel “criminalisering van illegaal verblijf” in Nederland.

Ik ben erg benieuwd hoe Nederlandse inwoners dit ‘crimmigratiebeleid’ zien en welke factoren van invloed zijn op het goedkeuren van dit beleid. Met mijn onderzoek hoop ik meer inzicht te geven in de manier waarop mensen hun mening hierover vormen en hoe we dit kunnen beïnvloeden. De resultaten deel ik straks in het OnMigration-netwerk.

Online enquête
Voor mijn onderzoek heb ik een online enquête opgesteld en het zou ontzettend helpen als u deze kunt invullen en verder zou kunnen verspreiden. Hoe meer mensen uit verschillende lagen van de samenleving meedoen, hoe beter.De link naar de online enquête vind u hier: https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8uLu3KYfuS8wp4a.

Mocht u vragen hebben, stuurt u deze dan gerust naar wieke.berger@ru.nl. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Wieke Berger