Waarom OnMigration?

Deze vraag hoorden we tijdens onze online proeverij op 29 april. Een deelnemer vroeg zich af waarom we deze zoektocht in het leven hebben geroepen. Een antwoord vinden we in de Nationale monitor polarisatie en beeldvorming vluchtelingen, die drie jaar geleden werd uitgevoerd door IPSOS in opdracht van Stay Human. Het is een interessant peiling naar het draagvlak voor migratie in ons land, waarin bijna duizend Nederlanders werden bevraagd.

Migratie verdeelt

Het migratievraagstuk lijkt de tegenstellingen in ons land te vergroten, zo valt uit het onderzoek te concluderen. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan te ervaren dat het migratie vraagstuk ons land verdeelt in botsende meningen. Een ruime meerderheid is bovendien van mening dat er druk wordt uitgeoefend om voor of tegen vluchtelingen te zijn.

Vier segmenten

De daadwerkelijke verdeeldheid rond dit onderwerp is echter minder scherp dan we denken. Volgens het onderzoek zijn Nederlanders niet verdeeld in twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan, maar kunnen we ze thuisbrengen in vier segmenten: de overtuigde kosmopolieten, de neutrale buitenstaanders, de betrokken twijfelaars en de bezorgde tegenstanders.

Op de polen: overtuigde meningen

  • De overtuigde kosmopolieten (30%). Dit is een groep met sterke voorstanders voor de opvang van vluchtelingen. Zij hebben vertrouwen in de bedoelingen van vluchtelingen en geloven dat zij willen integreren. Zij zijn overtuigd van hun mening en zullen ze daar niet snel concessies in doen in dialoog met anderen.
  • De bezorgde tegenstanders (24%). Dit is een groep met angst en weerzin voor immigratie en vluchtelingen. Vluchtelingen doen onterecht beroep op onze sociale voorzieningen en maken daar misbruik van. Deze groep ziet vluchtelingen als een bedreiging voor hun positie op de arbeidsmarkt. Ook deze groep is  te vastberaden om open te staan voor nuance.

In het midden: minder stellingname

Tussen de polen in vinden we de middengroepen:

  • De neutrale buitenstaanders (28%). Dit is een groep die een neutrale houding aanneemt. Ook zij hebben zorgen over de bedoelingen van vluchtelingen maar zij hebben tegelijkertijd desinteresse en/of mijden liever confrontatie met mensen met een sterke mening hierover.
  • De betrokken twijfelaars (16%). Dit is een groep die ook in het midden van het spectrum beweegt. Deze groep ziet waarheid in argumenten van zowel voor- als tegenstanders. Zij zijn net als bezorgde tegenstanders sceptisch over de bedoelingen van vluchtelingen, maar vinden net als overtuigde kosmopolieten dat Nederland het aan zijn stand verplicht is om vluchtelingen, in ieder geval tijdelijk, op te vangen. Deze groep discussieert graag, ook over dit onderwerp.

Veel Nederlanders ‘in het midden’

Ruim vier op de tien Nederlanders bevinden in de middensegementen, maar hebben het gevoel dat de discussie is gepolariseerd. En daarin schuilt volgens de onderzoekers een risico: polarisatie in de discussie kan het midden uithollen, en steeds meer mensen ertoe bewegen om een stevige voor-of-tegen positie in te nemen. Daarmee gaat de nuance in het gesprek verloren.

Effectief communiceren

Het rapport doet aanbevelingen voor effectieve communicatie door goede doelen. Ze waarschuwen dat veel goede doelen vooral overtuigde kosmopolieten aanspreken, waardoor hun boodschap geen weerklank vindt bij het midden. Ook roepen ze organisaties op om bezorgde tegenstanders niet te veroordelen. Dat kan de polarisatie verder aanwakkeren, met als gevolg dat middengroepen zich bij de tegenstanders zullen aansluiten.

Dat alle segmenten Nederland typeren als verdeeld, laat volgens de onderzoekers zien dat zij verlangen naar eenheid. En OnMigration zet zich graag in om die eenheid dichterbij te brengen.