De gids Testen, meten en leren van Other Talk bied een basis voor een evidence-based benadering van communicatie. Het geeft je handvatten om je communicatie vooraf te testen, om de impact te meten en om lessen te trekken voor de toekomst. Alle methoden zijn uit te voeren door medewerkers zelf.

Hardoplees- en telefoonmethode
Een creatieve manier om een boodschap te testen is  de hardopleesmethode: vraag iemand je tekst hardop voor te lezen en zichzelf meteen te onderbreken als ze commentaar hebben. Hierdoor krijgt je zicht op de intuïtieve reacties van je publiek. Of zet de telefoonmethode in: laat je boodschap doorgeven van individu naar individu, en ga na wat er onderweg is veranderd, toegevoegd of weggelaten.

Breng reacties in kaart
De gids helpt je ook op weg met het meten van impact. Het advies is om dat niet te beschouwen als een actie achteraf, maar hier meteen een plan voor op te zetten. Leg een log of spreadsheet aan waarin je de reacties in kaart brengt. Noteer niet alleen het bereik (likes, shares, aantal bezoekers), maar ook de respons en de adoptie: kreeg je de reacties waar je op uit was? Nemen de juiste mensen je boodschap over? Stellen ze de beleidsverandering voor die je wil zien? De gids verwijst naar gebruiksvriendelijke online hulpmiddelen.

Geef je feedback
‘Testen, meten en leren’ is een levend document. De samenstellers ontvangen graag jouw feedback zodat ze het document verder kunnen aanvullen en verbeteren. Je kunt je suggesties delen via dit korte evaluatieformulier.