Via community sponsorship krijgen kleine groepen inwoners een actieve rol bij de inburgering van nieuwkomers in hun gemeente. Initiatiefnemer Justice and Peace evalueerde een pilot-programma in Rotterdam en doet aanbevelingen.

In diverse landen in de wereld, waaronder Canada en België, is community sponsorship een beproefde manier om vluchtelingen te helpen met inburgering. Bij community sponsorship zet een groepje inwoners – bijvoorbeeld vrienden of buren – hun tijd, kennis en netwerk in om vluchtelingen goed te laten landen in hun gemeente.

In Nederland werkt Justice & Peace met deze aanpak onder de noemer ‘Samen Hier’. Sinds 2019 heeft Samen Hier al 72 groepen bewoners aan een nieuwkomer of nieuwkomersgezin gekoppeld. In 2020 startte Samen Hier een speciale pilot in Rotterdam: de gemeente, het COA en twee lokale vluchtelingenorganisaties sloegen de handen ineen om hervestigde vluchtelingen te helpen inburgeren. Hervestigde vluchtelingen zijn statushouders die actief worden uitgenodigd om veilig naar ons land te komen.

Minder alleen

Justice & Peace volgde de ervaringen van twee hervestigde statushouders en twee groepen Rotterdammers die hen een jaar lang begeleidden. Ze tekenden ook de ervaringen op van de gemeente, het COA en de betrokken lokale vluchtelingenorganisaties.

Alle betrokkenen ervoeren de Community Sponsorship als positief. Nieuwkomers vertelden dat de sponsorgroep hen praktische hulp bood, bijvoorbeeld bij het inrichten van de woning, maar ook mentale steun. Via de groep leerden ze nieuwe mensen kennen en voelden zich minder alleen. De Rotterdammers noemden het plezierig om te doen en een verrijking van hun leven. Voor gemeenten en vluchtelingenorganisaties was de inzet van vrijwilligersgroepen een welkome aanvulling op hun werk. Zij hebben niet de tijd om bijvoorbeeld mee te gaan naar een tweedehandswinkel of een afspraak met de tandarts, iets wat de ondersteunende vrijwilligers wel kunnen doen.

Succesfactoren

In het rapport beschrijft Samen Hier welke factoren Community Sponsorship tot een succes maken. Zo kregen alle partijen intensieve voorbereiding en begeleiding. Via intake-gesprekken werden de sponsorgroepen en nieuwkomers gematcht. De sponsorgroep kreeg bovendien een Samen Hier-starttraining. Tijdens het traject maakten alle betrokkenen duidelijke afspraken over de prioriteiten en de tijdlijn.

Het rapport vat de voorwaarden voor succes handig samen. Daarmee is het te gebruiken als een checklist voor organisaties die met een vergelijkbare aanpak willen werken, of organisaties en vrijwilligers die overwegen om zich bij Samen Hier aan te sluiten.

Via deze link vind je het rapport en de samenvatting.