We kijken terug op een mooie Ontmoetingsdag op 18 juni in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Ruim veertig deelnemers namen deel aan een keuzemenu van korte workshops en college’s. Hieronder zetten we de workshops op een rijtje, met links naar onderliggende artikelen, kennisdocumenten en webinars.

De drie V’s van Anat Shenker Osorio

We startten de middag met een wandeling langs de drie V’s van Anat Shenker Osorio en gebruikten die om te oefenen met het creëren van een nieuw narratief over migratie. Beginnen met een alarmerend geluid, zoals veel progressieve organisaties doen, werkt vaak averechts. “Mensen hebben genoeg problemen en willen jouw ellende niet” aldus Anat. Een betere strategie is de volgorde omdraaien: begin met een gedeelde waarde (Value), introduceer dan het probleem en benoem wie daarvoor verantwoordelijk is (Villain) en eindig met een visie (Vision) van de toekomst die mogelijk is als we samen in actie komen. Meer over het opbouwen van je narratief vind je in de toolkit ‘Verbindend en overtuigend communiceren over migratie’ van Other Talk. En bekijk voor nog meer inzichten onze webinar met deze inspirerende communicatie-expert.

 

De vier gespreksvelden van William Isaacs

In het gesprek over migratie is het soms handig je te realiseren wat voor type gesprek je aan het voeren bent en hoe je invloed uit kunt oefenen om het gesprek een stap verder te brengen .William Isaacs ontwikkelde een model dat je daarbij kan help. Van conversatie (laten we het samen niet te ingewikkeld maken), naar discussie (schermen met feiten en met wie er gelijk heeft) naar dialoog (op zoek naar antwoorden op een gedeeld vraagstuk) met als bonus de flow waar je in terecht kunt komen samen.

 

De waarden van Jonathan Haidt

We bespreken de morele waarden van Jonathan Haidt en proberen die in een eerste oefening toe te passen op de communicatie over migratie. Eerder schreven we een blog over zijn werk, met een link naar zijn 18 minuten durende TedTalk, die een uitstekende kennismaking met zijn werk is. In de tweede blogpost over Haidt lees je over het voorbeeld van Californië en North-Carolina, die vanuit verschillende morele waarden steun verwerven voor zonne-energie.

 

Polarisatie – rollen en game changers

In één van de workshops besteedden we aandacht aan het polarisatiedenkkader van Bart Brandsma. We behandelen de vijf rollen die Brandsma onderscheidt en de vier Gamechangers. De links leiden je naar artikelen waarin we deze principes toelichten.

 

 

Omgaan met de media

Hoe vergroot je de kans dat jouw boodschap op een goede manier in de media komt? We verkenden deze vraag met een casus rond het verzet tegen de komst van een AZC in je gemeente – en een journalist die jouw mening wil horen. De grootste valkuil is dat je reageert op de tegenpartij en daarmee hun boodschap versterkt. Begin met je eigen, waardengedreven boodschap en zeg waar je vóór bent.

 

Henk van Houtum: Free the map

Landkaarten bepalen hoe wij naar de wereld – en naar migratie kijken. In een boeiend mini-college laat Henk van Houtum, hoogleraar geografie aan de Radboud Universiteit, ons zien hoe dat gebeurt, bijvoorbeeld via kaarten die met dikke rode pijlen de ‘asielstromen’ verbeelden. De boodschap: we worden aangevallen. Hoe het anders kan lees je in zijn nieuwste boek Free the Map.

 

Framen in tijden van de PVV

Met aansprekende campagnes wisten ngo’s in Australië en Ierland de publieke opinie te bewegen – tegen de populistische stroom in. Hoe deden ze dat? Met welke taal en beelden? En wat kunnen we daarvan leren? Lees meer en luister naar de podcast over het sluiten van offshore detentiecentra voor asielzoekers in Australië en het legaliseren van ongedocumenteerden in Ierland.

 

Burgerraadpleging

Hoe denken inwoners over het samenleven met vluchtelingen? Die vraag legde Eindhoven vorig jaar voor aan haar inwoners in een online raadpleging, officieel een Participatieve Waarde Evaluatie. Mariken legde uit hoe deze raadpleging tot stand kwam, hoe het proces er uitzag en wat de resultaten waren. Vervolgens wisselden we uit welke lessen we hieruit konden trekken en hoe we dit in andere gemeentes vorm zouden kunnen geven. Hier kun je meer lezen over de het proces in Eindhoven.

 

 

 

Nina Hansen: van polarisatie naar integratie

Nina Hansen, Professor Social and Cultural Psychology, gaf een boeiend college over de vraag hoe we van polarisatie tot integratie kunnen komen. In het college ging ze dieper in op drie sociaal psychologische kernpunten: polarisatie begrijpen, intergroepscontact bevorderen en en tweerichtingsverkeer stimuleren.

 

Open Embassy: Datagedreven advocacy

Sandrine Lafay van Open Embassy nam ons mee in de data gedreven advocacy-methode die Open Embassy gebruikt. Deze methode is gebaseerd op de 14 indicatoren van integratie. Op hun website vind je een schat aan waardevolle informatie hierover. Samen hebben we onderzocht op welke onderdelen de deelnemers actief zijn en hoe we slimmer samen kunnen werken en onze data kunnen delen om zo tot een stevige lobby en advocacy kunnen komen.

 

Kansenmakers: omgaan met dilemma’s in samenwerking

In Utrecht hebben de Provincie Utrecht en de 26 gemeenten een eigen aanpak ontwikkeld om op een kwalitatief goede manier de taakstelling te halen voor het huisvesten van statushouders en het plaatsen van asielzoekers. Communicatie maakt daar integraal onderdeel van uit. Tamara van Leusen van het Kansemakersteam vertelde over de Utrechtse aanpak en de dilemma’s die ze tegenkomt bij het opzetten van een (communicatie-)samenwerking tussen de 26 gemeenten. Vervolgens gingen we in gesprek over hoe de samenwerkende gemeenten omgaan met de schijnbaar tegenstrijdige beleidsrichtingen (hoofdlijnenakkoord versus spreidingswet) en de manier waarop je daar als regisseur van een samenwerking zoals deze mee om kunt gaan.

Melissa Siegel: externalisatie of gelijkwaardige partnerships

Migratie-expert Melissa Siegel is bekend door haar Youtube kanaal waar ze informatie over migratie op een laagdrempelige manier vertaalt voor het algemene publiek. In haar presentatie laat zij twee kanten van de medaille van migratie zien: hoe het niet moet en hoe het wel kan. Wat vaak gebeurt, maar wat niet zou moeten, is dat landen proberen om de negatieve gevolgen van migratie buiten de deur te houden. Wat vaker zou moeten gebeuren: legale routes waarin mensen in het land van oorsprong goed worden geschoold om hier een bijdrage te leveren aan onze vergrijzende maatschappij met tekorten op de arbeidsmarkt.

 

Migratieberaad: naar een ‘coming out’ van verstandig beleid

Het Migratieberaad heeft in de laatste twee jaar meer dan 70 personen gesproken die een invloedrijke positie hebben over hoe te komen tot een duurzaam en humaan migratiebeleid. In de wetenschap is daar – zo bleek ook uit de presentatie van Melissa Siegel – consensus over. Gesprekspartners van het beraad blijken dit achter de schermen te herkennen en ondersteunen maar durven zich – in hun eentje – niet voor de schermen uit te spreken. Samen bespreken we hoe dit komt en wat er nodig is om het geluid voor een duurzaam en humaan beleid luider te doen laten klinken. Mogelijk zit de oplossing in een collectieve ‘coming out’!?