De sfeer was top en het weer was prachtig: we kijken terug op een mooie Ontmoetingsdag op 22 mei in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Ruim dertig deelnemers snoepten van een keuzemenu van korte workshops. Deze vloeiden voort uit de nieuwste kennis, inzichten en ervaringen die we binnen OnMigration hebben opgedaan. Hieronder zetten we ze op een rijtje, met links naar onderliggende artikelen, kennisdocumenten en webinars.

Via deze link vind je het fotoverslag dat Folkert Rinkema van de middag maakte. Zie voor meer van zijn mooie werk www.folkertrinkema.com.

 

Wandeling langs de waarden van Haidt

We startten de middag met een wandeling langs de vijf morele waarden van Jonathan Haidt. Eerder schreven we een blog over zijn werk, met een link naar zijn 18 minuten durende TedTalk, die een uitstekende kennismaking met zijn werk is. In de tweede blogpost over Haidt lees je over het voorbeeld van Californië en North-Carolina, die vanuit verschillende morele waarden steun verwerven voor zonne-energie.

 

Polarisatie – rollen en game changers

In twee van de workshops besteedden we aandacht aan het polarisatiemodel van Bart Brandsma. In workshop één gingen we in op de vijf rollen die Brandsma onderscheidt. In de tweede tweede workshop spraken we over zijn vier Gamechangers. De links leiden je naar artikelen waarin we deze principes toelichten.

 

 

Waardencirkelgesprek

Ook al verschil je met je doelpubliek van mening, toch heb je heel wat gemeenschappelijk. Toenadering zoeken begint dan ook bij waarden die voor de ander belangrijk zijn én die voor jezelf comfortabel aanvoelen. Je kunt hier verder mee oefenen in stap 2 van de toolkit ‘Verbindend en Overtuigend communiceren over Migratie’ van Other Talk.

 

Je eigen systeem

Telkens hetzelfde doen en dan een ander resultaat verwachten…. volgens sommigen is dat de definitie van waanzin. In deze workshop gingen we in op de vraag of wij persoonlijk of als organisatie soms dingen anders moeten aanpakken dan we vanuit onze morele waarden of onze automatische beweging geneigd zijn te doen. Dat vraagt dat we onszelf kennen en bewust kunnen kiezen voor strategieën die werken om onze doelstelling te realiseren. Meer weten over persoonlijk leiderschap, luister de podcast met Otto.

 

Moving the Middle

Een terugkerend begrip tijdens deze ontmoetingsdag was ‘het beweegbare midden’. Maar wie is deze groep en wat weten we over hen? Het IOM deed afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar de kenmerken van het beweegbare midden en deze workshop gaf een eerste inkijkje. Meer over de uitkomsten lees je in het Kennisdossier dat IOM over dit onderzoek publiceerde.

 

Framing en Messaging

Welke boodschap spreekt mensen in ‘het beweegbare midden’ aan? Cordaid en IOM deden daar afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar. In beide onderzoeken kwam het ‘win win-frame’ positief uit de bus. Dit frame laat zien dat migratie onze samenleving iets brengt. Migranten dragen op allerlei manieren bij en zetten zich in om te integreren. Daar worden we allemaal beter van. Via de links hieronder kom je bij de publicaties van Cordaid en het kennisdossier van IOM.

 

Burgerparticipatie on- en offline

OnMigration wil in samenwerking met een grote gemeente een burgerraadpleging organiseren over migratie. Dit kan ons helpen om zicht te krijgen op het draagvlak voor diverse manieren van opvang en inburgering. Denken jullie met ons mee over hoe we dit kunnen vormgeven? Lees de blog.

 

 

Samenwerken in allianties

Bijna iedereen die werkt aan draagvlak voor migratie heeft te maken met samenwerkingsverbanden – en dat gaat niet zonder slag of stoot. Bij sommigen zit het probleem in de zichtbare ‘bovenstroom’: er mist bijvoorbeeld een duidelijke strategie. Bij anderen zit het probleem in de onzichtbare ‘onderstroom’ van emoties, gevoelens en geschiedenis. Een onderstroom die de deelnemers aan de workshop herkennen is de behoefte of noodzaak om jezelf te profileren. Dit is een realiteit die je maar beter vooraf openlijk kunt bespreken. Ook is het zinvol om af te spreken wat je doet als de ene partij zich ten koste van de andere partij manifesteert. Want elke goede samenwerking is gebaseerd op wederkerigheid waarbij het belang van beide partijen wordt gediend. Wil je meer met dit thema? Kijk dan eens op de website van de AlliantiePartners waar Jorrit Hoekstra bij betrokken is.

 

Campaigning volgens Anat Shenker

Beginnen met een alarmerend geluid, zoals veel progressieve organisaties doen, werkt vaak averechts. Dat zegt communicatie-expert Anat Shenker-Osorio: “Mensen hebben genoeg problemen en willen jouw ellende niet.” Een betere strategie is de volgorde omdraaien: begin met een gedeelde waarde, introduceer dan het probleem en benoem wie daarvoor verantwoordelijk is.
Meer over het opbouwen van je narratief vind je in de toolkit ‘Verbindend en overtuigend communiceren over migratie’ van Other Talk. En bekijk voor nog meer inzichten het webinar met deze inspirerende communicatie-expert.

 

Fishbowl gesprek

De middag eindigde met een fishbowl-gesprek, waarin deelnemers afwisselend het woord pakten over de vraag wat er hoog op de agenda staat als het gaat om draagvlak voor migratie.

Wat zijn de zorgen? Een belangrijke zorg is de normalisering van mensenrechtenschendingen, zoals pushbacks aan de grenzen van Europa, en een ‘race naar de bodem’ in het tegenhouden van migranten. Een tweede punt van zorg is de zelfgecreëerde ‘opvangcrisis’, die voor een groot deel wordt gefinancierd uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Wat zijn hoopvolle ontwikkelingen? Deelnemers wisselden voorbeelden uit van inspirerende lokale initiatieven en samenwerkingen. Zoals een initiatief om samen met het COA jongeren te activeren en te verbinden aan mensen in de directe omgeving van AZC’s.
Ook een mooi signaal is een brief van omwonenden over de geplande sluiting van een opvanglocatie. Ze schreven hun gemeente dat de locatie best langer open mocht blijven. Het zijn verhalen die het nieuws niet halen, maar die laten zien dat er meer draagvlak is dan er lijkt te zijn.

Wat is onze eigen rol? Het gesprek werd spannend toen een deelnemer wees op ons eigen aandeel in de publieke beeldvorming. We spreken zelden uit waar we vóór zijn, zoals: “We zijn voor open grenzen en vangen iedereen op die in Nederland aan de deur klopt.” We lopen weg voor ‘PVV-corvee’: uitspraken doen die de PVV in het harnast jaagt. Doordat wij ons niet uitspreken, worden de uitspraken van de PVV genormaliseerd en ontbreekt een pro-migratieverhaal volledig in het publieke debat.

Met de inbreng van deze laatste spreker sloot Mariken de fishbowl af. Hopelijk dragen deze ontmoetingen bij aan het delen van waardevolle inzichten en mooie nieuwe samenwerkingen.