Eerder hebben we al meer verteld over de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), een online burgerraadpleging over een maatschappelijk onderwerp, ontwikkeld en uitgevoerd door Populytics. Graag vragen we jullie om met ons mee te denken hoe we zo’n PWE over migratie het best vorm kunnen geven. En horen we graag hoe we deze PWE zo kunnen inrichten dat jullie met de uitkomsten concreet aan de slag kunnen.

Een PWE wat was dat ook alweer?
De Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is een online burgerraadpleging. In een PWE worden burgers op de stoel van de bestuurder gezet en wordt de keuzesituatie van de bestuurder zo goed en realistisch mogelijk nagebootst. Als deelnemer aan de PWE moet je kiezen tussen verschillende (beleids)opties. Je krijgt vervolgens ook inzicht in de effecten (de voor- en nadelen) van deze opties. Ook krijg je als deelnemer een (of meerdere) beperkingen. Je moet bijvoorbeeld minimaal een bepaald doel realiseren, of je moet met een beperkt budget werken.

Dit levert een scherp beeld op van de voorkeuren van de deelnemers, van hun gemeenschappelijke waarden en de manier waarop deze waarden volgens burgers moeten worden vertaald in beleid. Ook ontstaat er zicht op bepaalde weerstanden en de zorgen die daarachter zitten. Daarnaast geeft het inzicht in de manieren waarop je het best met verschillende doelgroepen kunt communiceren. Meer informatie en voorbeelden vind je op de website van Populytics.

PWE rondom draagvlak voor migratie?
Als OnMigration onderzoeken we op dit moment of we zo’n PWE in kunnen zetten om meer inzicht te krijgen in het draagvlak voor migratie en de ideeën van burgers over de opvang van asielzoekers en vestiging van statushouders. We zien dat in het huidige maatschappelijk debat over migratie je vooral de uiterste meningen hoort. We denken dat het zinvol is te onderzoeken wat ‘het stille midden’ vindt. We denken dat bijvoorbeeld gemeenten behoefte hebben aan een beeld van wat hun burgers zouden willen doen, met als uitgangspunt dat niets doen geen optie is.

Hoe kunnen we de uitkomsten van zo’n PWE inzetten?
Allereerst: dit instrument helpt om het midden een stem te geven en invloed uit te oefenen in de beleidsvorming. Een PWE kan beleidsmakers zicht geven op de maatregelen waarvoor het meeste draagvlak is. Lobbyisten van NGO’s kunnen deze informatie gebruiken in hun samenwerking met landelijke en lokale overheden. En communicatiespecialisten van NGO’s weten beter waar draagvlak voor bestaat en kunnen hun communicatieboodschappen hierop inrichten.

Wat is de rol van OnMigration?
OnMigration gaat zelf geen communicatiecampagnes beginnen en ook zelf geen lobbywerk verrichten. Met dit onderzoek willen we jullie ondersteunen in het werk dat jullie al doen. We zijn op dit moment in gesprek met een aantal financiers (de eerste positieve reacties zijn binnen). We zijn ook op zoek naar organisaties die hier aan mee willen doen, die wellicht op een deelgebied specifieke vragen willen inbrengen, of die bijvoorbeeld een deel van hun donateurs mee laten meedenken.

Daarom hebben we de volgende vragen aan jullie:

  1. Welke kansen zien jullie voor dit instrument? Is het interessant voor jullie werk?
  2. Willen jullie meedenken over de inhoud van de PWE? Welke beleidskeuzes kunnen we volgens jullie het best voorleggen?

Laat ons weten hoe je hiertegen aan kijkt en laat het ons weten wanneer je inhoudelijk mee wilt denken. Na onze verdiepingsmiddag op 1 juni hebben een aantal van jullie al aangegeven betrokken te willen blijven. We hopen dat meer mensen zich melden zodat we samen de PWE zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Stuur een mail naar mariken@onpurpose.nl of otto@onpurpose.nl en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.