Videocampagnes kunnen een positieve impact hebben op de houding tegenover over vluchtelingen en andere migranten. Maar wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle campagne? Daarover ging het webinar over effectieve videocampagnes op 27 juni. Hieronder kun je de (Engelstalige) opname terugkijken.

In het webinar deelde Sandra Kluivers van IOM inzichten uit het Moving the Middle project, dat zich richtte zich op het bereiken van ‘het stille midden’. Nina Hansen, professor Sociale en Culturele psychologie aan de RUG verdiepte het begrip van dit ‘stille midden’ met inzichten uit de sociale psychologie. Ze liet zien hoe de houding tegenover migratie vaak samenhangt met het gevoel van culturele afstand, onbehagen met de samenleving en gebrek aan contact. Videocampagnes kunnen helpen om dit gevoel van afstand en onbekendheid te verkleinen.

Gebrek aan contact
Masterstudent Lieke Molenaar van de RUG vertaalde de theoretische inzichten in aanbevelingen voor het ontwerpen van concrete videocampagnes. Breng migranten bijvoorbeeld in samen in beeld met andere mensen in Nederland en laat zien dat zij aan het werk zijn. Dat kan het gevoel van herkenning vergroten en het onbehagen verkleinen.

Kathelijne Houben van Other Talk en Marijn Sillis van de Move Coalition besloten met inzichten rond videocampagnes in Vlaanderen. Marijn deelde de ervaringen van de Move Coalition met videoboodschappen en reflecteerde op hun recente video over de detentie van vreemdelingen.