ander

Over 'De ander'

Stap 2 van onze interactieve zoektocht: anderen die op onderdelen of misschien wel op alle fronten anders tegen migratie aankijken. Wat weten we over hen? 

Na de reflectie op onszelf, de eerste stap in onze zoektocht, kijken we om ons heen. We willen iets bereiken bij onze medelanders. Dat betekent dat we meer willen weten over wat de ander beweegt. Vragen die aan de orde komen zijn: wat is, uit ervaring en onderzoek, al bekend over de houding van Nederlanders ten opzichte van migratie? Hoe groot is het draagvlak? Waar zit de weerstand? Wat zijn de diepere motivaties die de houding over  migratie bepalen? Hoe groot is de groep uitgesproken tegenstanders en is er sprake van een (stille) groep in het midden? Voor welke argumenten en frames is deze groep gevoelig? 

We kijken op twee niveaus naar ‘de ander’. Het eerste niveau vertrekt bij onszelf: hoe verhoud ik me tot die ander? Wat weet ik van die ander, hoe blijf of kom ik in gesprek met die ander? Het tweede niveau vertrekt bij onze organisatie: hoe verhoud mijn organisatie zich tot die ander? Hoe ziet onze achterban eruit? Voor wie is onze organisatie geloofwaardig?

recente artikelen